20. marca 2019 In Nezaradené, Podnikanie

Vymáhanie pohľadávok úspešne

Pre úspešné vymoženie pohľadávky nestačí dnes len výhra na súde (a teda previerka, či s klientom na súde „unesieme spoločne“ dôkazné bremeno), ale aj dôsledná analýza majetku dlžníka a jeho preverovanie počas celého súdneho sporu....

ČÍTAŤ VIAC
20. marca 2019 In Nezaradené, Podnikanie

Dočasná ochrana podnikateľov

Poskytnutie ochrany pred veriteľmi podnikateľom, ktorí boli ešte pred niekoľkými týždňami plne sebestační a zárobkovo činní a dostali sa, respektíve sa dostanú do problémov pre ekonomické vplyvy epidémie, je v aktuálnej situácii nutnosťou. Ministerstvo spravodlivosti...

ČÍTAŤ VIAC
20. marca 2019 In Nezaradené, Podnikanie

Zhrnutie opatrení, ktorými štát podporí podnikateľov

Dňa 23.04.2020 bola spustená ďalšia forma podpory, a to podpora pre SZČO a jednoosobové sročky, ktoré od 13.03.2020 nemajú žiaden iný príjem, teda iný príjem z podnikania, zo zamestnania alebo iný príjem. Za príjem sa pre účely tohto...

ČÍTAŤ VIAC