preloader
advokat lukas butora

JUDr. Lukáš Bútora

advokát

Vzdelanie

JUDr. Lukáš Bútora je absolventom Bilingválneho gymnázia s vyučovacím jazykom francúzskym. Po maturite pokračoval v štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave, v odbore právo. Rigoróznu skúšku zložil na katedre obchodného práva Univerzity Komenského v Bratislave, čím mu bol udelený titul doktora práv.

Skúsenosti

Počas štúdia absolvoval odbornú stáž v Kancelárii verejného ochrancu práv a neskôr participoval v Lige aktivistov pre ľudské práva. Po ukončení štúdia pracoval ako advokátsky koncipient v eteblovanej advokátskej kancelárii. Po absolvovaní advokátskych skúšok pôsobil ako právnik Mesta Žilina. Neskôr pracoval v Univerzitnom vedeckom parku Žilinskej univerzity v Žiline, kde sa venoval najmä transferu technológií a právu duševného vlastníctva.

Od roku 2015 pôsobí ako advokát.

JUDr. Ľubomír Mičieta

advokátsky koncipient

Vzdelanie

JUDr. Ľubomír Mičieta ukončil štúdium na Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2008.  Rigoróznu prácu na tému „Zabezpečovacie prostriedky v obchodnom práve“ obhájil v roku 2012 a bol mu udelený titul doktor práv.

Skúsenosti

Po ukončení štúdia pracoval ako právnik špecializujúci sa na korporátnu agendu.  Od roku 2010 pracoval ako právnik v Centre právnej pomoci, kde okrem iného poskytoval právne poradenstvo  a získal skúsenosti so zastupovaním klientov na súdoch. Od roku 2020 je zapísaný ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Lukáša Bútoru.

Potrebujete pomôcť? Obráťte sa na nás